Dòng bia

Độ cồn bia

 • Độ cồn bia: 10%
 • Độ cồn bia: 10.5%
 • Độ cồn bia: 11%
 • Độ cồn bia: 12%
 • Độ cồn bia: 13%
 • Độ cồn bia: 3.2%
 • Độ cồn bia: 3.5%
 • Độ cồn bia: 3.8%
 • Độ cồn bia: 4.5%
 • Độ cồn bia: 4.8%
 • Độ cồn bia: 5%
 • Độ cồn bia: 5.2%
 • Độ cồn bia: 5.4%
 • Độ cồn bia: 5.4%
 • Độ cồn bia: 5.5%
 • Độ cồn bia: 6%
 • Độ cồn bia: 6.5%
 • Độ cồn bia: 6.8%
 • Độ cồn bia: 6.9%
 • Độ cồn bia: 7%
 • Độ cồn bia: 7.5%
 • Độ cồn bia: 7.9%
 • Độ cồn bia: 8%
 • Độ cồn bia: 8.4%
 • Độ cồn bia: 8.5%
 • Độ cồn bia: 9%
 • Độ cồn bia: 9.2%

Dung tích

Màu sắc bia

Bia Latrappe

Bia La Trappe Tripel

Bia La Trappe Tripel

Lượt xem:

Liên hệ

bia La Trappe loại thượng hạng Quadrupel được ủ thêm 1 năm trong thùng gỗ sồi, qua đó những...
Bia Latrappe Triple 330ml-8%

Bia Latrappe Triple 330ml-8%

Lượt xem:

Liên hệ

Bia Latrappe Triple được ủ phương pháp truyền thống selon, từ một công thức phát triển bởi...
Bia Latrappe Quadrupel-330ml

Bia Latrappe Quadrupel-330ml

Lượt xem:

Liên hệ

Bia La Trappe Quadrupel là loại bia Trappist duy nhất được đặt trong các nhà chứa rượu của tu...
punkin bia