Có bao nhiêu người sản tham gia vào sản xuất bia Chimay ?

Tìm hiểu về Bia chimay
Tìm hiểu thêm về các loại bia Chimay trong cuộc phỏng vấn độc quyền của chúng tôi.
Điều gì làm cho Chimay bia Trappist duy nhất?
Bia Chimay là một trong những sản phẩm hiếm (pho mát và bia)  được công nhận là sản phẩm Trappist đích thực. Điều này có nghĩa rằng bia được ủ trong các bức tường tu viện; rằng các tu sĩ vẫn tham gia vào toàn bộ quá trình và rằng tất cả các lợi ích được sử dụng cho mục đích từ thiện.
Bia Bỉ thường được ủ trong nhiều năm , các loại bia mang tính cách của họ từ men độc đáo của họ và độ tinh khiết của  nước đã được xử lý.


Bia Chimay-Bia của tu viện.
Khi được Chimay đầu tiên ủ?
Chimay đỏ nắp là lâu đời nhất của các loại bia Chimay. Các tu sĩ sản xuất bia Chimay đỏ vào năm 1862.
Có bao nhiêu người sản tham gia vào sản xuất bia Chimay ?
Các nhà máy bia bên trong Tu viện được quản lý bởi 20 người. 40 người khác chịu trách nhiệm của các cơ sở đóng chai.
Có chỗ nào bạn tìm đến sự giúp đỡ bên ngoài?
Các nhà máy bia chủ yếu là sử dụng người từ khu vực Chimay, như hỗ trợ các cộng đồng địa phương là một trong những mục tiêu quan trọng. Bia Chimay đã và đang xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia chính thức, chúng tôi đã được tuyển dụng hơi lớn cho một số cấu thương mại hơn.
Bạn có bất cứ kế hoạch để đối phó với sự gia tăng nhu cầu đối với các loại bia của bạn?
Trong Chimay chúng ta nói về ‘tăng trưởng hợp lý “mà thay đổi giữa tăng trưởng 0 và 2%; tăng trưởng này cần cho phép sự đầu tư, chỉ đơn thuần là về chất lượng, như đã đề cập ở trên. Thị trường đang phát triển, nhưng cũng là nhận được nhiều hơn và bị phân mảnh hơn; điều này đã cho phép chúng tôi thực hiện theo các yêu cầu hầu hết thời gian.
Các kế hoạch phát triển các loại Bia Chimay !
Trong danh mục sản phẩm Bia Chimay chúng tôi có bốn loại bia,Chimay xanh là bia được xếp thứ nhất trong các Bia Chimay hàng đầu của chúng tôi.

punkin bia