Pack bia 6 Chai Coopers Sparkling Ale

Pack bia 6 Chai Coopers Sparkling Ale và các Pack Bia Coopers khác.

Coopers-Pale-Ale-6-Pack1

Coopers là nhà máy bia lớn nhất nước Úc, và đã được làm việc của họ ở Adelaide từ năm 1862. Với rất nhiều lịch sử đằng sau họ, không có gì lạ bia của họ đã được rất phổ biến trong hơn 150 năm qua.

Ủ cùng một cách đó là 150 năm trước đây, các Ale sâm là một trong những sản phẩm bán chạy nhất trong bộ sưu tập Coopers ‘. Vâng cân bằng kết trái gặp hoa bia và mạch nha trong một chuỗi các bong bóng râm ran trên đầu lưỡi. Nổi tiếng với các trầm tích men còn lại trong chai bằng các kỹ thuật sản xuất bia cũ, trường học, cung cấp cho nó một mẹo hay một cuộn trước khi mở để nhận được nhiều nhất của hương vị phong phú.

10955

Có một lý do một số loại bia trở thành tên hộ gia đình, và Coopers Sparkling Ale có hơn giành được vị trí của nó trong đền thờ các loại bia Úc tuyệt vời.

 

punkin bia