Phỏng vấn cuộc gặp gỡ với Bia Jopen

bierproeverij

Cuộc phỏng vấn với bia Jopen.
Biên tập  báo New Scientist phỏng vấn Ông Jim Jansen Jopen bia Michel Ordeman. Một cuộc trò chuyện về những bí mật đằng sau thành công của bia Haarlem, các khoa học đằng sau những hương vị các chất hóa học phức tạp của sản xuất bia.

 

punkin bia