13

Bia đen Schorsch Bock 13%

Bia đen Schorsch Bock 13%

Ngày: 25-03-2016

Bia đen Schorsch Bock 13%  Xuất xứ:  Cộng hoà liên bang Đức Bia đen Schorsch Bock là một trong những loại bia nặng nhất của Đức và trên thế giới. Với kỹ thuật nấu bia nhà nghề kết hợp với […]

Xem tiếp
punkin bia