6.9

ST.Sebastiaan Grand Cru Dark

ST.Sebastiaan Grand Cru Dark

Ngày: 29-09-2015

Hương vị của bia ST.Sebastiaan Dark  The St-Sebastiaan Grand Cru là bia rất đặc biệt, với một hương vị mạch nha mềm. Có một thời gian thưởng thức ngọc này của nghệ thuật cổ điển của sản xuất bia. Các […]

Xem tiếp
punkin bia