Bia ABT 12 – 330ml

Bia ABT 12 – 330ml

Bia ABT 12 – 330ml

Ngày: 05-10-2015

The St. Bernardus Abt 12 là niềm tự hào cnấu theo phong cách cổ điển ‘Quadrupel’ nhất Abbey Ales của Bỉ. Nó có một hương thơm trái cây, đầy hương vị phức tạp và vượt trội vì kết thúc buồn […]

Xem tiếp
punkin bia