bia Affligem Blonde 330ml

Bia Affligem Blond 330ml

Bia Affligem Blond 330ml

Ngày: 06-10-2015

Bia Affligem Blond 330ml  vàng  cổ điển, có một bready, phức tạp trái cây với sự êm dịu, làm tròn kết thúc. Thấp trên cay đắng, nó là vô cùng có thể uống được, một hương vị mịn,  mềm mại […]

Xem tiếp
punkin bia