Bia Bernrd

Bia bernard 330ml-Bia Tiệp

Bia bernard 330ml-Bia Tiệp

Ngày: 16-03-2016

Bia bernard 330ml-Bia Tiệp là một loại bia dòng Bernard Bohemian Ale được Lên trên lên men bia đặc biệt với nấm men tốt Spice up ngày của bạn với top lên men bia đặc biệt Bernard Bohemian Ale. Các bia chai […]

Xem tiếp
punkin bia