Bia Bỉ Mongozo Buckwheat White

Bia Mongozo Buckwheat White

Bia Mongozo Buckwheat White

Ngày: 15-09-2015

Bia Mongozo Buckwheat White tất cả các đặc điểm Bạn có mong đợi từ một bia trắng một hương thơm tươi và trái cây với các ghi chú herby, một hương vị hop nhẹ và mịn, dư vị làm tròn […]

Xem tiếp
punkin bia