Bia Bỉ rochefort

Hộp quà bia Rochefort Bia Bỉ

Hộp quà bia Rochefort Bia Bỉ

Ngày: 12-10-2016

Hộp quà bia Rochefort Bia Bỉ Beers ủ tại tu viện bắt nguồn khởi đầu từ năm 1595 sử dụng nước từ một cái giếng nằm bên trong các bức tường tu viện, bia Rochefort Trappist có tên trong tài liệu […]

Xem tiếp
punkin bia