bia bỉ rocherfort 8

Bia rocherfort 8

Bia rocherfort 8

Ngày: 05-10-2015

Bia Rochefort 8 có nắp màu xanh lá cây, bia nâu, với nồng độ 9,2% . Màu vàng nhạt, với nhiều trái cây và một số lượng nhỏ của Demi–Sec. Sự đa dạng này tạo nên tỷ trọng sản xuất […]

Xem tiếp
punkin bia