Bia Bỉ và ẩm thực

Bia Bỉ và ẩm thực

Bia Bỉ và ẩm thực

Ngày: 17-10-2015

Người phương Tây coi việc kết hợp giữa bia Bỉ và ẩm thực là cả một nghệ thuật. Nếu biết cách kết hợp thì bữa tiệc sẽ trở nên hoàn hảo, sẽ cảm nhận hết hương vị tuyệt vời mà […]

Xem tiếp
punkin bia