Bia Bom 5 lít nhập khẩu

Bia Đức Boong Pils 5Lít nhập khẩu

Bia Đức Boong Pils 5Lít nhập khẩu

Ngày: 04-10-2016

Bia Đức Boong Pils 5Lít nhập khẩu Với công nghệ ủ men của Weltenburger vẫn là thủ công,  bia Weltenburger do đó vẫn giữ được trọn hương vị cổ điển truyền thống. Người đức xưa và nay vẫn tự hào […]

Xem tiếp
punkin bia