bia Budweiser chính hãng

Bia Budweiser

Bia Budweiser

Ngày: 22-10-2015

Tìm hiểu về bia budweiser Bia Budweiser  là một loại bia nhạt của Mỹ được sản xuất bởi Anheuser-Busch InBev. Được giới thiệu vào năm 1876 bởi Carl Conrad & Co của St. Louis, Missouri,  nó đã phát triển để […]

Xem tiếp
punkin bia