Bia Cuvee du Chateau 330ml

Bia Cuvee du Chateau – 330ml

Bia Cuvee du Chateau – 330ml

Ngày: 05-10-2015

 Bia Cuvee du Chauteau là loại bia đặc biệt bởi nó chỉ được sản xuất vào dịp sinh nhật của Vua Charles Đệ Ngũ ngày 24 tháng 2 với một số lượng nhất định. Đây là loại bia đen đặc […]

Xem tiếp
punkin bia