Bia Cuvee du Chateau 750ml

Bia Cuvee du Chateau 750ml

Bia Cuvee du Chateau 750ml

Ngày: 05-10-2015

Bia Cuvee du Chauteau là loại bia đặc biệt bởi nó chỉ được sản xuất vào dịp sinh nhật của Vua Charles Đệ Ngũ ngày 24 tháng 2 với một số lượng nhất định. Đây là loại bia đen đặc […]

Xem tiếp
punkin bia