Bia Đức bom

Bia Đức bom 5 Lít Engel 5,4%

Bia Đức bom 5 Lít Engel 5,4%

Ngày: 04-10-2016

Bia Đức bom 5 Lít Engel 5,4%  Bia Đức Engel 5,4% – loại bia bom 5 lít sản phẩm bia tươi được ủ trong những téc thùng phuy lớn , bia cho một mầu vàng đậm. Hương vị nhẹ nhàng  là sự hòa […]

Xem tiếp
punkin bia