Bia Đức Boong Premium Leikeim 5 lít

Bia Đức Boong Premium Leikeim 5 lít

Bia Đức Boong Premium Leikeim 5 lít

Ngày: 04-10-2016

Bia Đức Boong Premium Leikeim 5 lít – Bia Đức nhập khẩu Bia Boong Leikeim đoạt giải thưởng từ Hội Nông nghiệp Đức. với các thành phần tốt nhất và nguyên liệu từ vùng Bavarian được sử dụng tạo ra bia hảo hạng. […]

Xem tiếp
punkin bia