Bia Flensburger đức nhập khẩu

Bia Flensburger đã trở lại với Thế giới bia tại Ông Ích Khiêm

Bia Flensburger đã trở lại với Thế giới bia tại Ông Ích Khiêm

Ngày: 18-06-2016

*******Bia Flensburger đã có mặt tại PUNKIN BEER số 5 Ông Ích Khiêm************. Bia Flensburger nổi tiếng , nổi bật với hương vị cũng như sự sang trọng của dòng bia Đức Flensburger này, một thời gian dài bia này […]

Xem tiếp
punkin bia