Bia Flensburger

Đại lý phân phối bia Flensburger – Đức tại hà nội

Đại lý phân phối bia Flensburger – Đức tại hà nội

Ngày: 13-10-2015

  Các loại bia Đức nhập khẩu luôn có lịch sử phát triển lâu dài, nhất là đối với các loại bia truyền thống. Bia Flensburger – một loại bia truyền thống của Đức đã có lịch sử phát triển […]

Xem tiếp
punkin bia