Bia gấu Mạnh Đức

Bia Đức Bear Beer Extra Strong 12%

Bia Đức Bear Beer Extra Strong 12%

Ngày: 04-10-2016

Bia Đức Bear Beer Extra Strong 12% Bia Bear là một trong Các loại bia mạnh nhất của dãy Bia Gấu với 12% rượu theo thể tích, đầy đủ hương vị , sức mạnh đầy đủ cạnh tranh nhất. Nồng […]

Xem tiếp
punkin bia