Bia hà Lan Bia Grolsch Premium lager

Bia Grolsch Premium lager

Bia Grolsch Premium lager

Ngày: 18-09-2015

Bia Grolsch Premium lager  không được tiệt trùng và gấp ba lần lọc lạnh, được ủ chỉ có hai khu vực ở châu Âu với 2 mùa mùa xuân Barley hàng, Hallertau hoa bia, men và độc quyền xử lý […]

Xem tiếp
punkin bia