Bia Hà Lan Jopen

Bia Jopen với nhiều giải thưởng lớn !

Bia Jopen với nhiều giải thưởng lớn !

Ngày: 09-04-2016

  BIA JOPEN THẮNG LỚN TẠI HÀ LAN BIA CHALLENGE 2016 Bia Jopen với nhiều giải thưởng lớn ! HUY CHƯƠNG VÀNG JOPEN NORTHSEA IPA CHO MỘT NĂM THỨ HAI TRONG MỘT ROW! Một lần nữa jopen nhận huy chương […]

Xem tiếp
punkin bia