Bia Jopen Doubting Thomas Bia hà lan

Bia Jopen Doubting Thomas

Bia Jopen Doubting Thomas

Ngày: 14-03-2016

Bia Jopen Doubting Thomas  mang đến một Kết quả của việc thêm bước nhảy  đến một dòng bậc quadrupel với nồng độ cồn đạt tới 10% Jopen  Thomas là  một quadrupel đích thực . Một loại bia Thomas riêng biệt […]

Xem tiếp
punkin bia