Bia Jopen Jacobus RPA(Hà Lan )

Bia Jopen Jacobus RPA(Hà Lan )

Bia Jopen Jacobus RPA(Hà Lan )

Ngày: 14-03-2016

Jopen Jacobus RPA Xứng đáng với một cuộc hành hương Crisp và cay đắng Rye Pale Ale, 5,5% Jopen Jacobus là một Rye Pale Ale. Nó có màu hổ phách và có vị đắng trái cây nhờ vào việc sử […]

Xem tiếp
punkin bia