Bia Kasteel Tripel 750ml

Bia Kasteel Triple 750ml

Bia Kasteel Triple 750ml

Ngày: 06-10-2015

Bia Kasteel Tripel  330ml là một tripel Tây Flemish nổi bật với hoa bia Bỉ đặc sắc . Giám đốc điều hành Nhà máy bia Xavier Van Honsebrouck vững chắc rằng Tripel này là vững chắc như một tòa lâu […]

Xem tiếp
punkin bia