Bia Koyt Gruitbier (Bia Hà lan )

Bia Jopen Koyt Gruitbier (Hà lan)

Bia Jopen Koyt Gruitbier (Hà lan)

Ngày: 14-03-2016

Bia Jopen Koyt Gruitbier (Bia Hà lan )  mạnh mẽ pha trộn thảo dược, gruitbier nặng, 8,5% Jopen Koyt được ủ với gruit, một loại thảo dược hỗn hợp trung cổ, trong đó nghi lễ đón cơn gió mạnh là rất […]

Xem tiếp
punkin bia