Bia Latrappe Q-330ml mua ở đâu

Bia Latrappe Quadrupel-330ml

Bia Latrappe Quadrupel-330ml

Ngày: 10-09-2015

Bia La Trappe Quadrupel 330ml là loại bia Trappist duy nhất được đặt trong các nhà chứa rượu của tu viện để tiếp tục thực hiện quá trình lên men. Đây là loại bia đặc biệt nhất của La Trappe […]

Xem tiếp
punkin bia