Bia Latrappe Triple 330ml-8%

Bia Latrappe Triple 330ml-8%

Bia Latrappe Triple 330ml-8%

Ngày: 10-09-2015

Bia Latrappe Triple 330ml-8% nổi bật với hơi thơm của malty và Estery. Mặc dù đột đầy đủ, hương vị phong phú, điều này out-of-the-bình thường vẫn ale: có một ánh sáng và dư vị khô với một chút khéo […]

Xem tiếp
punkin bia