Bia Lon tiệp 500ml

Bia Tiệp Krusovice 500ml

Bia Tiệp Krusovice 500ml

Ngày: 25-03-2016

Bia Tiệp Krusovice 500ml với thông tin đầy đủ như sau Bia ở Cộng hòa Séc,một số loại bia có một lịch sử thú vị đặc biệt, và có thể ít được biết đến, và tôi sẽ viết một vài lời […]

Xem tiếp
Bia Lon Budweiser 500ml

Bia Lon Budweiser 500ml

Ngày: 14-01-2016

THÔNG TIN SẢN PHẨM Budweiser Lon 500ml (Bia Tiệp) Vượt xa cả bia nổi tiếng nhất trong danh mục đầu tư Budvar ABV5 với dung tích được thiết kế 330ml và 500ml cũng như trong lon 500ml. Budweiser Lon 500ml […]

Xem tiếp
punkin bia