Bia Mới Hà Lan

Jopen Beer Sine 1407- Crafting Divine Beer

Jopen Beer Sine 1407- Crafting Divine Beer

Ngày: 16-03-2016

Nhắc đên Jopen, Người ta nghĩ ngay đến những thùng bia lớn nằm đợi vận chuyển trên cầu cảng Haarlem.   Bi Haarlem đã bùng nổ từ đầu thế kỷ 15 và Bia Haarlemmer Koyt là loại bia được tiêu […]

Xem tiếp
punkin bia