Bia nhập khẩu Oetinger

Bia Chay Oetinger 500ml

Bia Chay Oetinger 500ml

Ngày: 30-06-2016

Bia Chay Oetinger 500ml Đây là một hoppy bia lager nhưng không cồn làm mới từ Oettinger. Nó có nồng độ cồn dưới 0,5 phần trăm. Nó đổ một nhạt, màu vàng với một cái đầu trắng sủi bọt. Hương […]

Xem tiếp
punkin bia