Bia Paulaner Salvator 8% mua ở đâu tại Hà Nội

Bia Paulaner Salvator 8%

Bia Paulaner Salvator 8%

Ngày: 10-09-2015

Bia Paulaner Salvator 8% với một lịch sử lâu đời. Lịch sử sản xuất bia của chúng tôi bắt đầu với bia này, đó là các tu sĩ Paulaner, người phát minh ra từ dưới lên men Bock đôi này. […]

Xem tiếp
punkin bia