bia pauwel kwak chính hãng

bia Pauwel kwak  – 330ml

bia Pauwel kwak – 330ml

Ngày: 05-10-2015

Bia Pauwel Kwak là một bia có màu hổ phách ủ từ những năm 1980 với 8,4%  Giả sử là nó được đặt tên sau khi một chủ quán trọ thế kỷ 18 và nhà sản xuất bia, Pauwel Kwak. […]

Xem tiếp
punkin bia