Bia Piraat 10.5%-330ml mua ở đâu

Bia Piraat 10.5%-330ml

Bia Piraat 10.5%-330ml

Ngày: 09-09-2015

Thông tin chi tiết Bia Piraat 10.5%-330ml Bia Piraat đã được phát triển và ra mắt vào năm 1982 bởi Brouwerij Văn Steenberghe trong Ertvelde, nằm gần thành phố Ghent. Bia Piraat 10.5%-330ml cho một màu hổ phách mạnh mẽ […]

Xem tiếp
punkin bia