Bia St Feuillien Triple 750ml

Bia St Feuillien Triple 750ml

Bia St Feuillien Triple 750ml

Ngày: 06-10-2015

Hương vị của bia St Feuillien Triple 750ml Bia St Feuillien Triple 750ml này có một cái đầu trắng, mịn và rất nhỏ gọn. Màu hổ phách nhạt của nó rất đặc trưng để lộ một maltiness biệt. Nó có […]

Xem tiếp
punkin bia