Bia Steiger Gold 12%

Bia Steiger Gold 12% -Bia Tiệp

Bia Steiger Gold 12% -Bia Tiệp

Ngày: 17-01-2016

Bia Steiger Gold 12% -Bia Tiệp Một sản phẩm hảo hạng của hãng Steiger – nhà máy bia đầu tiên của Slovakia nằm dưới chân núi Vyhne Štiavnica nổi tiếng với truyền thống sản xuất bia từ năm 1473. Sản […]

Xem tiếp
punkin bia