bia sứ Hoogstraten Poorter

Bia Hoogstraten Poorter

Bia Hoogstraten Poorter

Ngày: 30-09-2015

Bia Hoogstraten Poorter là một rượu có hương vị ngọt ngào, và một dư vị velvetly. Phong cách này, là ban đầu của Bắc Campine ngày trở lại vào năm 1210, khi nó được ban đầu ủ cho các công […]

Xem tiếp
punkin bia