Bia tiệp Budweiser

Bia Lon Budweiser 500ml

Bia Lon Budweiser 500ml

Ngày: 14-01-2016

THÔNG TIN SẢN PHẨM Budweiser Lon 500ml (Bia Tiệp) Vượt xa cả bia nổi tiếng nhất trong danh mục đầu tư Budvar ABV5 với dung tích được thiết kế 330ml và 500ml cũng như trong lon 500ml. Budweiser Lon 500ml […]

Xem tiếp
punkin bia