bia ưa chuộng nhất

Bia Jopen Norlhsea IPA(Bia Hà Lan)

Bia Jopen Norlhsea IPA(Bia Hà Lan)

Ngày: 14-03-2016

Bia Jopen Norlhsea IPA(Bia Hà Lan) Các phản ứng của Hà Lan để Bia Jopen Norlhsea IPA đạt tới nông độ  6,5% Jopen Northsea IPA (aka Mooie Nel) là một IPA chứa nhiều hoa bia Mỹ, mà tạo ra chút […]

Xem tiếp
punkin bia