Bia Úc Bia Coopers Midle Ale

Bia Úc Bia Coopers Midle Ale

Bia Úc Bia Coopers Midle Ale

Ngày: 09-09-2015

Cuối cùng, một người nào đó ủ bia midstrength với hương vị. Ale nhẹ được ủ với một lựa chọn của lúa mạch và lúa mì mạch nha, và không có thêm đường. Nhân vật trơn tru mạch nha là […]

Xem tiếp
punkin bia