Bia vàng Ziguli Barnoe 1000ml –Банки

Bia vàng Ziguli Barnoe 1000ml –Банки

Bia vàng Ziguli Barnoe 1000ml –Банки

Ngày: 04-05-2017

Bia Vàng ZIGULI BARNOE được nấu theo công thức đặc biệt của RESTORAN“ ZIGULY” từ năm 1968, và đã chở thành mác bia số 1 ở Mátxcơva. Bia ZIGULI BARNOE được sử dụng loại mạch nha chọn lọc, hương vị […]

Xem tiếp
punkin bia