bia ý nhập khẩu

Bia Peroni

Bia Peroni

Ngày: 22-10-2015

Lịch sử bia Peroni Nhà máy bia Peroni là một công ty sản xuất bia, thành lập năm Vigevano ở Lombardy, Italy năm 1846. Nó đã được trụ sở tại Rome kể từ năm 1864 và hiện đang thuộc sở […]

Xem tiếp
punkin bia