Biauc

BIA COOPERS EXTRA 6.5%

BIA COOPERS EXTRA 6.5%

Ngày: 08-09-2015

Một Bia Coopers Extra 6.5% Stout phong phú và phức tạp với một hương vị mạnh mẽ của một văn hóa cho sản phảm Bia Coopers truyền thống. Bia úc Coopers Extra Stout với một phương pháp sản xuất theo cách […]

Xem tiếp
punkin bia