Đại lý phân phối bia Grolsch tại hà nội

Đại lý phân phối bia Grolsch- bia Hà Lan tại hà nội

Đại lý phân phối bia Grolsch- bia Hà Lan tại hà nội

Ngày: 12-10-2015

  Cùng là sản phẩm Bia Hà Lan nhập khẩu, nhưng bia Grolsch không giống với bia La Trappe, Bia Hertog Jan hay Bia Heniken. Bia Grolsch có nét đặc sắc không thể trộn lẫn. Nó có thể xem là […]

Xem tiếp
punkin bia