Dòng bia Pilsner

Bia Primator Lager Premium 330ml

Bia Primator Lager Premium 330ml

Ngày: 14-03-2016

Bia Primator Lager Premium 330ml mang thương hiệu một dòng bia đầy chất lượng đạt tới độ thơm ngon và đậm đà của dòng bia Tiệp nhập khẩu này. Bia Primator Lager Premium 330ml với thành phần mạch nha lên […]

Xem tiếp
punkin bia