Gouden Carolus 750ml

Bia Gouden Carolus 750ml

Bia Gouden Carolus 750ml

Ngày: 30-09-2015

Giới thiệu về bia Gouden Carolus 750ml  Sản xuất bia Gouden Carolus 750ml độc đáo này chỉ thêm hoa bia tốt Bỉ và với một mức độ rượu cao hơn, đảm bảo một sự phát triển tốt hơn trong thời gian, […]

Xem tiếp
punkin bia