Hộp Bia Chimay kèm tặng ly

Bộ ly Bia chimay nhập khẩu

Bộ ly Bia chimay nhập khẩu

Ngày: 03-11-2015

Bộ ly bia chimay nhập khẩu bao gồm 6 chiếc ly bia trong 1 hộp được đựng rất cẩn thận và chúng được sử dụng khi trên bàn tiệc có những chai bia CHIMAY-Bia Bỉ.   Ly Bia Chimay-Bia Bỉ […]

Xem tiếp
punkin bia