King’s Day

King’s Day in Amsterdam

King’s Day in Amsterdam

Ngày: 13-04-2016

King’s Day (trước đây là ngày của Queen) lễ hội Tại Hà lan với việc vua mời người dân địa phương cũng như du khách đắm mình Amsterdam trong  không khí vui vẻ. Trên đường phố, kênh rạch, công viên và ở khắp […]

Xem tiếp
punkin bia